Kontakt

 
 
 

 
 
 
Úvod > Kontakt
 

Vážení zákazníci,
žiaľ musíme vám oznámiť smutnú správu, ku dňu 6. 9. 2019 rušíme náš eshop Lavpet.sk
Ďakujeme za prejavenú dôveru a priazeň.
Prípadné reklamácie riešte prosím štandardne, cez naše kontaktné údaje.
S láskou, tím Lavpet.sk

 
 
KONTAKT NA NÁS

E-mail

info@lavpet.sk

 

Mobil

+421 904 845 454

 

Zodpovedný vedúci

Renáto Hédervári

 

 

FAKTURAČNÁ ADRESA
(ADRESA SÍDLA SPOLOČNOSTI)

DotNet a.s.
Šancová 64
811 05 Bratislava
Slovensko

BANKOVÉ SPOJENIE

Číslo účtu pre bezhotovostné platby / kód:
2942027177/1100
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK 06 1100 0000 0029 4202 7177
BIC (SWIFT): TATRSKBX
KS: 0008
VS: číslo faktúry

ADRESA PRE POŠTOVÚ KOMUNIKÁCIU A REKLAMÁCIE

Lavpet.sk
Ivanská cesta 10
821 04 Bratislava
Slovensko

 

 

Spoločnosť DotNet a.s., prevádzkujúca lavpet.sk sídli na adrese Šancová 64, 811 05 Bratislava, Slovensko.

Prevádzkovateľ internetového obchodu LAVPET, spoločnosť DotNet a.s., IČO: 35 849 223, IČ DPH: SK2021700527 so sídlom v Bratislave bola zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vl. Č. 5857/B dňa 16.12.2002. Orgánom dozoru a dohľadu nad prevádzkovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia, Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07, Bratislava 27, Slovensko.

Spoločnosť DotNet a.s. je platcom DPH.
Všetky ceny v našom obchode (maloobchod) sú zmluvné, uvádzané s DPH a sú konečné.

Kontaktovať nás môžete e-mailom alebo telefonicky (pondelok – piatok: 9.00 h – 17.00 h) na vyššie uvedených kontaktoch alebo cez kontaktný formulár:

 
 CAPTCHA ImageRefresh Image

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia