Kontakt

 
 
 

 
 
 
Úvod > Kontakt
 

 
 
KONTAKT NA NÁS

E-mail

info@lavpet.sk

 

Mobil

+421 904 845 454

 

Zodpovedný vedúci

Renáto Hédervári

 

 

FAKTURAČNÁ ADRESA
(ADRESA SÍDLA SPOLOČNOSTI)

DotNet a.s.
Šancová 64
811 05 Bratislava
Slovensko

BANKOVÉ SPOJENIE

Číslo účtu pre bezhotovostné platby / kód:
2942027177/1100
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK 06 1100 0000 0029 4202 7177
BIC (SWIFT): TATRSKBX
KS: 0008
VS: číslo faktúry

 

 

Spoločnosť DotNet a.s., prevádzkujúca lavpet.sk sídli na adrese Šancová 64, 811 05 Bratislava, Slovensko.

Prevádzkovateľ internetového obchodu LAVPET, spoločnosť DotNet a.s., IČO: 35 849 223, IČ DPH: SK2021700527 so sídlom v Bratislave bola zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vl. Č. 5857/B dňa 16.12.2002. Orgánom dozoru a dohľadu nad prevádzkovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia, Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07, Bratislava 27, Slovensko.

Spoločnosť DotNet a.s. je platcom DPH.
Všetky ceny v našom obchode (maloobchod) sú zmluvné, uvádzané s DPH a sú konečné.

Kontaktovať nás môžete e-mailom alebo telefonicky (pondelok – piatok: 9.00 h – 17.00 h) na vyššie uvedených kontaktoch alebo cez kontaktný formulár:

 
 CAPTCHA ImageRefresh Image

 
 
Vybrali sme pre vás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia