Poistenie psa, mačky? Veľký prehľad ponuky poisťovní

 
 
 

 
 
 
Úvod > Lavpet bulvár > Poistenie psa, mačky? Veľký prehľad ponuky poisťovní
 

 
 

Poistenie psa, mačky? Veľký prehľad ponuky poisťovní

Napadlo vám niekedy, že poistenie môžete uzatvoriť aj pre svojho psa či mačku? Zisťovali sme, aké sú teda možnosti na trhu s týmito produktmi. Dobrá správa je, že sa to dá. Ak váš pes uhryzne poštára, môžete sa obrátiť na poisťovňu. A pod jej „ochranou“ môžu byť dokonca aj kone, kozy, kravy, ovce a prasatá.    

Allianz

„Domáce a hospodárske zvieratá sú kryté v rámci poistenia domácnosti (v produkte Môj domov), a to až do limitu 500 eur. Zviera je v rámci tohto poistenia kryté rovnako ako všetky ostatné veci v domácnosti na tie riziká, ktoré sú v rámci poistenia domácnosti dojednané v poistnej zmluve ako požiar, výbuch, záplava, atmosférické zrážky, úder blesku, pád lietadla, zosuv pôdy, lavína, ťarcha snehu, zemetrasenie, vandalizmus, prepätie...,“ Helena Kanderková, špecialistka externej komunikácie Allianz - Slovenská poisťovňa.

„Navyše v poistení domácnosti ponúkame aj riziko "Úraz domáceho zvieraťa", v rámci ktorého kryjeme náklady na nevyhnutné liečenie alebo pohreb v prípade úrazu domáceho zvieraťa do limitu 100 €. Náklady na liečenie sú uhradené pokiaľ boli vynaložené na nevyhnutný lekársky zákrok alebo liečenie v súvislosti s úrazom domáceho zvieraťa na území Slovenskej republiky. Náklady na pohreb sú uhradené pokiaľ boli vynaložené na pohreb domáceho zvieraťa, ktoré zahynulo následkom úrazu na území Slovenskej republiky a pohreb alebo kremácia bola vykonaná firmou, ktorá má na pohreb alebo kremáciu domáceho zvieraťa povolenie. Poistenie sa nevzťahuje na úhyn zvierat v dôsledku ich choroby alebo úrazu, ale len na úhyn v dôsledku poistených rizík,“ dodáva Kanderková.  

Podľa nej v rámci poistenia zodpovednosti za škodu, ktoré si majiteľ dojedná spolu s poistením domácnosti, sú kryté aj škody spôsobené tretím osobám zvieraťom vo vlastníctve poisteného, teda ak napríklad domáce zviera pohryzie poštára, susedu či návštevu. Krytie sa vzťahuje aj na uhryznutie cudzieho zvieraťa.

PREČÍTAJTE SI AJ: Obrázky a slová, ktoré šokovali Slovensko 

ČSOB Poisťovňa

„Pokiaľ si klient zvolí poistenie bývania Domos Kompakt, tak v rámci tohto poistenia je voliteľné pripoistenie zodpovednosti za škody tretím osobám, ktoré kryje aj škody spôsobené domácimi zvieratami. Môžu to byť škody na majetku alebo zdraví - napr. ak pes pohryzie okoloidúceho, napadne cyklistu, prípadne podbehne pod auto a zrážkou dôjde k poškodeniu auta,“ vysvetlila Anna Jamborová z odboru komunikácie Československej obchodnej banky.   

Ako ďalej dodala, poistenie zodpovednosti za škodu sa vzťahuje na psy, mačky, kone, kozy, kravy, ovce a prasatá, za ktoré poistený zodpovedá. Z poistenia sú vylúčené škody spôsobené zvieratami, držanými pre podnikateľskú alebo poľnohospodársku činnosť.

Generali

Aj táto poisťovňa je ústretová k domácim miláčikom. Podľa Milana Janásika, hovorcu a manažéra komunikácie si klienti môžu svojho psa poistiť pripoistením Domáce zviera v rámci poistenia domácnosti a nehnuteľnosti DOMino Extra. „Ide o doplnkové pripoistenie zamerané na domácich miláčikov žijúcich v domácnosti a na jeho uzatvorenie je potrebné mať poistenú aj domácnosť či nehnuteľnosť. Toto poistenie kryje pri chorobe či úraze psa napríklad liečebné náklady u veterinára. Klienti si psíka vedia poistiť už od necelých 38 EUR ročne, v závislosti od výšky poistného krytia.“

V rámci cestovného poistenia nie sú psy ani iné domáce zvieratá kryté. Naša poisťovňa však pri nákupe letenky cez portál Pelikan ponúka možnosť mať poistené storno letenky a to aj v prípade, že dôvodom nevycestovania je vážne ochorenie či úraz domáceho miláčika (nielen psa).

PREČÍTAJTE SI AJ: Chceme psíka! Treba zvažovať a všetko si dobre premyslieť

Union

Podľa Beáty Dupaľovej Ksenzsighovej, špecialistky externej komunikácie a hovorkyne poisťovne a zdravotnej poisťovne Union je u nich možné poistenie zodpovednosti za škodu zvierat, a to v poistení majetku.

UNIQA

Beata Lipšicová, PR konzultant UNIQA poisťovne, tiež potvrdila, že v rámci zariadenia domácnosti sú poistením kryté náklady spojené so zodpovednosťou za škodu, ktorú spôsobia malé domáce zvieratá (napr. mačka, papagáj, morské prasa, zajac, škrečok a pod.) tretej osobe. „Okrem zodpovednosti z držby psa, ktorú je možné pripoistiť si. Poisťovňa takisto finančne pomôže, ak zviera uhynie následkom poistnej udalosti v domácnosti (požiar, vytopenie a pod.) a preplatí hodnotu domáceho miláčika v čase, keď nastala škoda. Ak si klient pripoistí zodpovednosť z držby psa,  poisťovňa hradí škodu na zdraví alebo majetku, ktorú spôsobí pes tretej osobe, napr. uhryznutím.“

Poistenie psa pre Raiffeisen banku

V UNIQA poisťovni je možné uzatvoriť aj poistenie psa, ktoré pokrýva náklady na veterinárnu starostlivosť. Ide však o produkt určený výhrade pre nových klientov Raiffeisen banky. „Poistením sú kryté veterinárne náklady na ošetrenie psa počas choroby, úrazu, nákazy, pôrodných komplikácií a pod. Ošetrenie psa musí urobiť licencovaný veterinárny lekár,“ vysvetlila Beata Lipšicová, PR konzultant UNIQA.

„Poistenie je možné dojednať pre psov vo veku od 6 mesiacov do 8 rokov. Najvyšší vek psa pri vstupe do poistenia je 6 rokov. Poistenie automaticky končí uplynutím kalendárneho roku, v ktorom pes dovŕši ôsmy rok veku. V čase vzniku poistenia musí byť poistený pes zdravý a chovaný podľa všeobecných chovateľských zásad. Majiteľ psa musí dodržiavať ustanovenia Zákona o veterinárnej starostlivosti a súvisiacich predpisov.“

V čase vzniku poistenia a aj počas trvania poistenia musí mať pes platné očkovanie proti besnote, psinke, hepatitíde, parvoviróze a leptospirózam a musí byť najmenej dvakrát ročne účinne odčervený proti črevným parazitom. Za platné očkovanie sa považuje očkovanie psa podľa doporučenej očkovacej schémy výrobcu použitej vakcíny. Očkovanie a aj odčervenia musia byť uvedené a potvrdené súkromným veterinárnym lekárom v Očkovacom preukaze alebo PET PASSPORTe psa.

Poistený pes musí byť jednoznačne identifikovaný prostredníctvom elektronického mikročípu alebo tetovania. Číslo mikročípu alebo tetovania musí byť uvedené v Očkovacom preukaze alebo PET PASSPORTe psa. Limit poistného plnenia je 500 EUR za jedno poistné obdobie, ktorým je 1 rok. Klienti si môžu limit vyčerpať na jednu alebo viacero poistných udalostí. Z každého plnenia sa odpočíta spoluúčasť vo výške 25 EUR.

PREČÍTAJTE SI AJ: Krmivo pre mačky môže byť aj zdravé. Čo by kupovali zvieratá...?

Groupama

Poistenie domáceho miláčika - psa a mačky - je v poisťovni Groupama možné v rámci poistenia Bezpečný domov - komplexné poistenie nehnuteľností a domácností. „Nie je potrebné zvieratká pripoisťovať, sú automaticky poistené vo vyšších dvoch balíkoch poistení KOMFORT a PRÉMIUM. Poistnou udalosťou je úraz psa alebo mačky, ktorý si vyžiada nevyhnutné veterinárne ošetrenie alebo zákrok. Za úraz sa považuje aj prehltnutie cudzích telies alebo otrávenie zvieraťa. Poistenie sa vzťahuje aj na prípady, ak zvieratko zrazí auto alebo následkom napadnutia iným zvieraťom utrpí zranenie. Preplatíme náklady spojené s poistnou udalosťou, v prípade poistenia balíkom Komfort do 400 € a v balíku Prémium do 800 €. Ďalej sú do výšky uvedených limitov poistené pohrebné a kremačné náklady v prípade uhynutia psa alebo mačky na území SR v dôsledku úrazu,“ predstavila ponuku Viktória Budinská, marketingový a PR referent Groupama poisťovne.

„Podmienkou je, aby  zvieratko bolo vo vlastníctve poisteného alebo člena jeho poistenej domácnosti. Poistenie sa vzťahuje  len na veterinárnu starostlivosť poskytnutú na území SR a na zvieratká staršie ako 6 mesiacov s platným očkovacím preukazom ako aj absolvovanými predpísanými očkovaniami.“

FOTO: Pixabay

 
 
 
Vybrali sme pre vás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia